Tablo 1’de SimdiTahmin.com’un referans tahmin periyoduna ilişkin yaptığı son şimdi tahmin, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler koyulmuştur. Tablo 2’de ise SimdiTahmin.com’un ve piyasanın son tahminlerinin gerçekleşen değerlerden mutlak farkı ve mutlak hataları arasındaki fark koyulmuştur. SimdiTahmin.com ve piyasa beklentisi hatalarının farkı sütünundaki artı değerler Simditahmin.com’un tahminlerinin piyasa tahmininde daha üstün olduğunu tersi ise piyasa beklentilerinin daha iyi olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Referans tahmin periyoduna ilişkin Simditahmin.com son şimdi tahmini, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler.

Referans PeriyotPiyasa Beklentisi
SimdiTahmin.com
Gerçekleşen
2014 3. Çeyrek2,92,11,7
2014 4. Çeyrek2,22,82,6
2014 Yıllık2,72,82,9
2015 1. Çeyrek1,62,62,3
2015 2. Çeyrek3,52,43,8
2015 3. Çeyrek2,72,94,0
2015 4. Çeyrek4,83,15,7
20153,83,44,0
2016 1. Çeyrek4,44,14,8
2016 2. Çeyrek3,33,13,1
2016 4. Çeyrek2,40,63,5
20162,31,72,9
2017 1. Çeyrek3,84,55,0
2017 2. Çeyrek5,45,45,1
2017 3. Çeyrek9,26,411,1
2017 4. Çeyrek7,17,77,3
20177,37,57,4
2018 1. Çeyrek6.97.47.4
2018 2. Çeyrek5.26.05.2
2018 3. Çeyrek1.71.71.6

Tablo 2. SimdiTahmin.com’un son şimdi tahmini ve son piyasa beklentisinin gerçekleşen değerlerden mutlak farkı ve mutlak hataları arasındaki fark.

Referans PeriyotPiyasa Beklentisi Mutlak Hatalar
SimdiTahmin.com Mutlak Hatalar
SimdiTahmin.com ve Piyasa Beklentisi Mutlak Hatalarının Farkı
2014 3. Çeyrek1,20,40,8
2014 4. Çeyrek0,40,20,2
2014 Yıllık0,20,10,1
2015 1. Çeyrek0,70,30,4
2015 2. Çeyrek0,31,4-1,1
2015 3. Çeyrek1,31,10,2
2015 4. Çeyrek0,92,6-1,7
20150,20,6-0,4
2016 1. Çeyrek0,40,7-0,3
2016 2. Çeyrek0,20,00,2
2016 4. Çeyrek1,12,9-1,8
20160,61,2-0,6
2017 1. Çeyrek1,20,50,7
2017 2. Çeyrek0,30,30,0
2017 3. Çeyrek1,94,7-2,8
207 4. Çeyrek0,20,4-0,2
20170,10,10.0
2018 1. Çeyrek 0.50.00.5
2018 2. Çeyrek0.00.8-0.8
2018 3. Çeyrek0.10.10.0

Şekil 1’de SimdiTahmin.com modeliyle psödo gerçek zamanlı veri seti kullanılarak 2008-2016 arası cari yılın şimdi tahmin sonuçlarıyla IMF’nin, OECD’nin ve TCMB beklenti anketinin cari yılın tahmin sonuçları gösterilmiştir. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu 2009-2011 yılları arasında Simditahmin.com’un kullandığı dinamik faktör modelinin daha iyi sonuçlar gösterdiği açık bir biçimde görülmektedir.

Şekil 1. Simditahmin.com, IMF, OECD, TCMB Beklenti Anketi’nin cari yıla ilişkin tahminleri ve gerçekleşen değerler.