Şimdi Tahmin Nedir ve Niye Önemlidir?

Şimdi Tahmin kısa vadeli geçmişin ve geleceğin tahminidir. Özellikle GSYH veya işsizlik gibi belli başlı ekonomik veriler uzun bir gecikmeyle açıklandığı için mevcut daha hızlı yayımlanan veriler kullanılarak geçmiş veya şimdiki döneme yönelik tahminler yapmak hem ekonomistler hem de piyasa oyuncuları için büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de referans periyota göre GSYH nerdeyse 6 ay kadar sonra, işsizlik ise 3 ay kadar sonra açıklandığı için Şimdi Tahmin yöntemlerinin Türkiye’de daha yaygın bir biçimde kullanılması ekonomik aktörlerin daha verimli ve doğru kararlar almasını kolaylaştıracaktır.

Sitede Kullanılan Modeller

Bu sitede yayınlanan Türkiye GSYH büyümesi Şimdi Tahminleri dinamik faktör modeliyle üretilmektedir. Sitede kullanılan dinamik faktör modeli hem çok sayıdaki verinin içindeki enformasyonu efektif bir biçimde GSYH’ın tahmini için kullanabilirken, hem de verideki boşlukları otomatik bir biçimde doldurabilmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki veriler kısa olduğundan Şimdi Tahmin için bu tür dinamik faktör modellerin kullanılması gerekmektedir.