CEFIS Endeksleri

Finansal Koşullar Endeksi

Son global finansal krizde de görüldüğü üzere finansal piyasalar reel ekonomi ile giderek daha fazla bir biçimde entegre olmaktadır. Bu nedenle finansal koşulları izlemek, reel ekonomiyi anlamak için elzemdir. Finansal koşullar, bir ekonomide faiz, kur, varlık fiyatları ve kredi koşulları gibi finansal değişkenlerin iktisadi faaliyet üzerinde ne ölçüde kısıtlayıcı veya destekleyici olduğunu özetleyen bir kavramdır (Kara ve ark., 2016).  Finansal koşullar endeksi (FKE) de finansal koşulları oluşturduğu düşünülen değişkenleri kolay bir biçimde değerlendirilmesine yarayan bir endeks olarak kabul edilebilir. Finansal koşullar endeksine aşağıdaki tuşa basarak erişebilirsiniz.