Ege Yazgan

Ege Yazgan

Ege Yazgan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektör vekili ve Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) müdürü olarak görev yapmaktadır.

Barış Soybilgen

Barış Soybilgen

Barış Soybilgen İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme fakültesinde doktor öğretim üyesi ve Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bu site “Türkiye Ekonomisinin Temel Makro Ekonomik ve Finansal Değişkenlerinin Şimdi-Tahmin (Nowcasting) ve İleri Tahmin (Forecasting)’leri” konulu projenin bir parçası olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) bünyesinde, Prof. Dr. Ege Yazgan, Dr. Öğr. Üyesi Barış Soybilgen tarafından hazırlanmaktadır. Harun Özkan,  Veli Can Küpeli ve Fuat Beylunioğlu sitenin hazırlanmasında destek vermiştir. Michele Modugno ayrıca bu sitede kullanılan dinamik faktör modelin geliştirilmesinde katkı yapmıştır. Ekonomik verilerin tedarikinde yardımlarını esirgemeyen Turkish Data Monitor (TDM)’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz.