Ege Yazgan

Ege Yazgan

Ege Yazgan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde rektör yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Barış Soybilgen

Barış Soybilgen

Barış Soybilgen İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme yüksek lisans programında öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Bu site “Türkiye Ekonomisinin Temel Makro Ekonomik ve Finansal Değişkenlerinin Şimdi-Tahmin (Nowcasting) ve İleri Tahmin (Forecasting)’leri” konulu projenin bir parçası olarak, Prof. Dr. Ege Yazgan, Dr. Barış Soybilgen tarafından hazırlanmaktadır. Harun Özkan ve Veli Can Küpeli sitenin hazırlanmasında destek vermiştir. Michele Modugno ayrıca bu sitede kullanılan dinamik faktör modelin geliştirilmesinde katkı yapmıştır. Ekonomik verilerin tedarikinde yardımlarını esirgemeyen Turkish Data Monitor (TDM)’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz.